all photos taken in Okinawa main island
click on a photo to see it full sized

 187.Please let me know this name!  188.Dendorodoris albopurpura  189.Thoruna austoralis  190.Chromodoris rubrocornuta  191.Glossodoris sp.  192.Dendorodoris elongata

 181.Dendorodoris nigra  182.Please let me know this name!  183.Please let me know this name!  184.Gymnodoris sp.  185.Platydoris formosa  186.Platydoris sp.?