No47. 15 Mar 1997
Nita(Zamami)

Photographer:Yukinobu Adachi