No44. 28 Mar 1997
Agenashiku

Photographer:Yukinobu Adachi