Common name:Sea Horse
Scientific name:
Hippocampus coronatus
Japanese name:Tatsunootoshigo
Point:Seragaki
Depth:1m